Cabling - Labelling - Measure

DVIT heeft de nodige expertise aangaande diverse bekabelingsprojecten met eigen engineers, voor grotere projecten werken we samen met onze vaste partner "De Sutter Electronics"

Ziet U door het bos de bomen niet meer ?

In de realiteit blijkt dat meer dan 70% van alle data patchracks totaal onoverzichtelijk zijn gepatcht geweest, dit is een situatie na verloop van tijd maar zorgt voor veel ergernis in geval van netwerkproblemen.

De meeste dataracks lijken eerder op een spagetti omgeving en van enige structuur aan de hand van gekleurde patchkabels, labelling en gebruik van wireminders is totaal geen sprake.

Heeft U dus nood aan een degelijke en gestructureerde opbouw hiervan in combinatie met switching management en port nummering neem dan zeker eens contact met ons op.

De structuur van de fysieke bekabeling wordt vaak vergeten

Daar waar bedrijven al naar redundancy en continuïteit van hun netwerkinfrastructuur kijken, wordt vaak enkel aandacht besteed aan de actieve componenten en de externe netwerkverbindingen. De fysieke bekabeling, die deze componenten en netwerken verbindt, wordt echter vaak vergeten.

Heeft het bedrijf een bekabelings strategie en/of richtlijnen waaraan databekabeling moet voldoen ? Een éénduidigebekabelings infrastructuur met een lange termijnplanning kan U grote besparingen in kosten opleveren.

Is uw netwerkbekabeling gecertificeerd en goed gedocumenteerd ? Zijn uw kritieke kabelpaden bekend en redundant uitgevoerd ?

Een kabelbreuk, door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of brand, moet zo snel mogelijk hersteld worden om de continuïteit van de bedrijfsprocessen niet in gevaar te brengen.

De werking van uw bedrijf ligt vaak in handen van slechts een aantal “draadjes”. Met het “Care forCables” programma bieden wij U diensten aan, gericht op de continuiteit van uw fysieke bekabelings infrastructuur.

DVIT is samen met zijn partner De Sutter Electronics de aangewezen partner voor advies, aanleg en onderhoud van uw bekabelings infrastructuur. De Sutter Electronics verzorgt complete bekabelings trajecten. Van wijzigingen en uitbreidingen tot en met complexe migratieprojecten.

Samen met U kunnen wij een compleet beeld van uw huidige infrastructuur opstellen en eventueel advies uitbrengen om deze tot een hoger niveau te brengen. De combinatie van kennis en ervaring, zowel op gebied van bekabeling als netwerk, laat ons toe om U optimaal bij te staan bij vraagstukken over de efficiëntie van uw bekabeling en eventuele uitbreidingen.

Audits en metingen uitgevoerd door DVIT &De Sutter Electronics zullen U een beeld geven van de status van en het inzicht in de uniformiteit van uw bekabeling.

Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van de aanwezige ICT infrastructuur. Data, telefonie en opslag komen samen en eisen steeds meer van het (draadloze) netwerk. Bedrijfsprocessen zijn steeds vaker direct afhankelijk van informatievoorziening via ditzelfde netwerk.